Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 317 Τεύχος Β΄ (06.02.2020) η Απόφαση Α. 1024 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με Θέμα:


«Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.»


Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την απόφαση, ΕΔΩ.